Cài đặt ứng dụng màn hình Honda CRV 2018-2022

1.000.000

Giá cài đặt online: 1.000.000 đ (hướng dẫn từ xa qua Video Call)
Các ứng dụng có thể sử dụng trên màn hình xe khi xe chạy:

  • Bản đồ 𝐍𝐚𝐯𝐢𝐓𝐞𝐥 cảnh báo trước tốc độ giới hạn
  • Xem 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 không q.cáo và có thể chạy ẩn
  • 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐓𝐕 xem Tivi 180 kênh HD
  •  Xem Video MP4 trên USB